HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHI DÙNG XE NÂNG TAY

22-06-2013

Một số hướng dẫn để giúp khách hàng tự khắc phục những sự cố nhỏ trong quá trình sử dụng khi đã qua thời gian bảo hành của chúng tôi
1. Xử lý sự cố khi càng không nâng lên được độ cao tối đa:

Nguyên nhân: Dầu thủy lực không đủ
Khắc phục: thêm dầu

2. Xử lý sự cố khi càng không nâng lên được:

Nguyên nhân:
- Dầu có tạp chất
- Van chưa được lắp đặt chính xác
- Không khí đi vào dầu thủy lực
Khắc p

Một số hướng dẫn để giúp khách hàng tự khắc phục những sự cố nhỏ trong quá trình sử dụng khi đã qua thời gian bảo hành của chúng tôi

1. Xử lý sự cố khi càng không nâng lên được độ cao tối đa:
 • Nguyên nhân: Dầu thủy lực không đủ
 •  Khắc phục: thêm dầu
2. Xử lý sự cố khi càng không nâng lên được:
 • Nguyên nhân:
  - Dầu có tạp chất
  - Van chưa được lắp đặt chính xác
  - Không khí đi vào dầu thủy lực
 • Khắc phục:
  - Thay dầu
  - Điều chỉnh các ốc vít
  - Loại bỏ không khí
                     
3. Xử lý sự cố khi càng không hạ xuống được:
 • Nguyên nhân: 
  - Thanh piston bị biến dạng do tải không cân bằng.
  - Các bộ phận bị hư hỏng hoặc biến dạng do không cân bằng tải.
  - Van bị lệch
 • Khắc phục:
  - Thay thế piston hoặc xilanh
  - Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hư hỏng.
  - Điều chỉnh các ốc vít.